ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ „ЗЛАТНА РИБКА“

1. Цените включват:
o Паркинг за едно превозно средство
o До четири регистрирани лица в един парцел за една нощувка
o Електрическо захранване с лични средства /кабел, макара/ за свързване на летуващите на каравана, кемпер, палатка и т.н. до един контакт Шуко/Евробукса – 16 А/ 3 kW. Всички табла са обезопасени с дефектотокови защити.
o Водозахранване /с лични средства за свързване на летуващите на каравана, кемпер, палатка/
o Ползване на санитарни помещения /душове, WC/
o WI-FI
o Сметоизвозване
o Застраховка

2. Всички туристи, летуващи на къмпинг „Златна Рибка“ заплащат при настаняване /регистриране на рецепция/ допълнително към Община Созопол – туристически данък в размер на 0,50 лв. на човек на ден.

3. При резервация и при настаняване, всеки е длъжен да се запознае с правилника за вътрешния ред на къмпинг „Златна Рибка“ , поместен на сайта и изложен на видно място на рецепцията, както и да приеме общите условия за ползване на къмпинга.

4. Чрез заплащане на престой на територията на къмпинг „Златна Рибка“ в брой или по банков път, плащащият декларира, че се е запознал и приел общите условия на къмпинг „Златна Рибка“.

5. За валидна се счита резервация, след приемане на общите условия от страна на РЕЗЕРВИРАЩИЯ и потвърдена от страна на къмпинг „Златна Рибка“. Същата се счита за приета в деня на получаване на сумата, заплатена по банков път или в брой на рецепцията. След съответно запитване от страна на РЕЗЕРВИРАЩИЯ за определен от него период, същият получава /е-mail, SMS/ с банковите детайли, основанието за превода, както и точната сума за желания престой. За приета се счита резервацията, заплатена в рамките на 3 работни дни от получаването на съобщението за превод.

6. Всички услуги в къмпинга се ПРЕДПЛАЩАТ в брой на рецепция или по банков път, преди самото настаняване и са с включен ДДС.

7. За услуги платени авансово – парите НЕ СЕ ВРЪЩАТ!