Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море | МОСВ (government.bg)